In samenwerking met /
In collaboration with

Laparoscopie: Pre-test

Laparoscopie

* Wie is eindverantwoordelijk voor de juiste positionering van de patiënt?
* Welk risico is specifiek verhoogd ten gevolge van de anti-Trendelenburgpositie?
* Bij de meeste insufflatoren wordt een alarm gegeven wanneer de druk hoger wordt dan de ingestelde druk. Dit gebeurt bij een drukstijging van meer dan:
* Tijdens laparoscopie kan de werkruimte van het operatiegebied beperkt zijn. Dit wordt meestal veroorzaakt door:
* Bij activatie elektrocoagulatie kan er elektrische lading overspringen van het laparoscopische instrument naar de trocar. Deze heet capacitieve koppeling en treedt alleen op wanneer de trocar:
* Tijdens en na laparoscopische nefrectomie is er veelal sprake van een oligurische fase. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door:
* Wanneer tijdens een laparoscopische of robotgestuurde prostatectomie de anesthesist aangeeft moeite te hebben met de beademing (laag teugvolume). Kunt u de volgende actie ondernemen:
* Bij een transabdominale laparoscopische ingreep geeft u ALTIJD opdracht tot:
* Een absolute contraindicatie voor laparoscopische chirurgie is :
* Tijdens een laparoscopische nefrectomie meldt de anesthesist dat de CO2 spanning oploot en dat hij/zij ‘de CO2 niet krijgt afgeblazen’. Wat doet u als eerste?

Comments are closed.